Cena 30€ platí pre minimálny počet - 12 fotených ľudí. Jeden človek dostane 3 upravené
fotografie bez grafiky. Za grafické práce sa účtuje cena navyše, podľa náročnosti.
Pri menšom počte fotených ľudí sa cena stanoví individuálne. Pri počte viac ako 20 ľudí zľava.


Mobilný ateliér viem rozložiť na tréningovej ploche. Nie je závislý od priameho napájania
elektrickou energiou zo siete. Na notebooku si viete hneď kontrolovať fotografie
.Krátke video z fotenia

Backstage Slávia NitraVideo z fotenie florbalových hráčok Slávia Nitra, Hyundai extraligy.