Cenník svadobných balíkov

LETNÁ AKCIA - 15% z ceny pri rezervácii svadobných termínov 2023 do konca leta
 

Podrobný cenník svadobnej fotografie (vo formáte .pdf)

 

Zahrnuté v balíku BASIC SILVER GOLD
Obrad, skupinové fotografie, štylizované portréty · · ·
Prípravy, odobierka, výzdoba sály, prvý tanec x · ·
Čepčenie, krájanie torty, polnočný tanec, hostina, zábava x x ·
Cena 399,- € 499,- € 599,- €

Table Properties